Obsah

Vážení rodičia  a priatelia školy,

naša materská škola má aj svoje Občianske združenie s názvom Zelený trojlístok.

Ak nám chcete pomôcť zlepšiť výchovno-vzdelávací proces  a vybavenie MŠ a jej okolia možete nám darovať Vaše 2% z daní.

Každé jedno eurko sa nám určite zíde.

Nakoľko máme OZ aj s inou organizáciou, poprosíme kópiu Vyhlásenia so sumou poslať do MŠ poštou , alebo emailom na materskaskola@siladice.sk

Pár informácií ako nám pomôcť:

1. Ste zamestnanec a daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ ?

 • Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%z dane
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Zelený trojlístok
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Siladice 247, 92052 Siladice
Právna forma: Združenie (zväz,spolok)
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37990110
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 20. apríla 2021 do MŠ, alebo do 30.apríla  na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Zelený trojlístok
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Siladice 247, 92052 Siladice
  Právna forma: Združenie (zväz,spolok)
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37990110
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

3. Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Zelený trojlístok
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Siladice 247, 92052 Siladice
  Právna forma: Združenie (zväz,spolok)
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37990110
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.