Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky


a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Viac informácií nájdete na: https://minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený tu :  Informácia pre voliča 

 

        Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta SR 

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR 

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu : obecnyurad@siladice.sk

Elektronická adresa na doručovanie : obecnyurad@siladice.sk

Osoby zodpovedné za organizačnú a technickú prípravu volieb:

Viera Nevydalová       Tel. kontakt :  0911/849 122

Romana Keselicová   Tel. kontakt:   0911/849 122