Navigácia

Obsah

SAZDOBNÍK POPLATKOV

úhrad za práce, úkony a služby vykonávané obcou Siladice

Platný od: 01.01.2018

Schválený na obecnom zastupiteľstve dňa: 06.12.2017 Uznesením U38/2017.

Sadzobník poplatkov od 01.01.2018

 

                                       SPRÁVNE POPLATKY PRE MATRIKU A OSVEDĆOVANIE PODPISOV

Platné od 01.01.2018 na základe novely zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov