Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.11.2019

Zmluva o Dielo

CS, s.r.o.

Neuvedené

CS,s.r.o.

Obec Siladice

06.11.2019

Zmluva o dielo č.1/2019

Si-207/2019

Neuvedené

INSTAMA s.r.o.

Obec Siladice

06.11.2019

Nájomná zmluva

Si-205/2019-004

Neuvedené

Tj Družstevník Siladice

Obec Siladice

13.08.2019

Zmluva o dielo

Si-165/2019-005

Neuvedené

Obec Siladice

PROUNION,a.s.,

12.06.2019

LICENČNÁ ZMLUVA

Si-165/2019-003

Neuvedené

Obec Siladice

TENDERnet s.r.o.

14.05.2019

Sponzorská zmuva

Si-165/2019-001

Neuvedené

Obec Siladice

Zdravo a Chutne.com, s.r.o.

14.05.2019

Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2019/2020

Si-165/2019-002

Neuvedené

Obec Siladice

Zdravo a Chutne.com, s.r.o.

13.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Si-165/2019-004

Neuvedené

Obec Siladice

N.M.-Audit, spol.s.r.o. audítorská spoločnosť, č.licencie UDVA 209

29.04.2019

Kúpna zmluva

Si-126/2019

230,00 EUR dvestotridsať eur

Tomáš Janáček

Obec Siladice

05.04.2019

Kúpna zmluva

Si-105/2019

320,00 EUR

Marián Ďuriš

Obec Siladice

19.03.2019

Darovacia Zmluva

Si-165/2019

100,00 EUR

Obec Siladice

BekoSoft, s.r.o.

31.01.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

Si-49/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Siladice

25.01.2019

Zmluva č.ZSE2311201833

Si-318/2018

Neuvedené

Obec Siladice

ENVI-PAK,a.s.

18.12.2018

Dodatok k Zmluve č.S99T100005

Si-315/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

FCC Trnava, s.r.o

18.10.2018

Mandátna zmluva

Si-270/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto

Pavol Javorka

Obec Siladice

10.10.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Si-46/2018-001

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Siladice

08.10.2018

Kúpna Zmluva

Si - 263/2018 - 001

12 979,98 EUR

Obec Siladice

Branko Rau, Ladislav Rau, Ing., Adrián Rau, Ing., Božena Hloušková

11.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

Si - 241/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

10.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Si -325/2018

Neuvedené

Obec Siladice

ZSE Energia, a.s.

10.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

Si - 242/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

05.09.2018

Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Si - 224/2018

12,00 EUR dvanásť eur

BP Agro-centrum spol.s.r.o.

Obec Siladice

03.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Si-238/2018

Neuvedené

Obec Siladice

N.M.-Audit, spol.s.r.o. audítorská spoločnosť, č.licencie UDVA 209

28.07.2018

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1

8093024746

Neuvedené

Obec Siladice

ČSOB Poisťovňa, a.s.

16.07.2018

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Si - 196/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Poľnohospodárske družstvo Siladice

16.07.2018

Zmluva č.013-3-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Si-116/2018-002

500,00 EUR

Obec Siladice

Trnavský samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: