Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Si-38/2021-001

250,00 EUR

Obec Siladice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Si-37/2021-001

600,00 EUR

Obec Siladice

Občianske združenie Siladická ruža

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Si-42/2021-001

300,00 EUR

Obec Siladice

OZ Turistický oddiel Siladice

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Si-39/2021-001

250,00 EUR

Obec Siladice

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Si-40/2021-001

600,00 EUR

Obec Siladice

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Siladice

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Si-41/2021-001

6 000,00 EUR

Obec Siladice

Telovýchovná jednota Družstevník Siladice

22.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb (MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

Neuvedené

Obec Dolné Zelenice

Obec Siladice

28.12.2020

Dodatok č.1 - Zmluva o dielo

Dodatok č.1

Neuvedené

CS,s.r.o.

Obec Siladice

04.11.2020

Dohoda č.20/06/010/64

20/06/010/64

Neuvedené

Obec Siladice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

28.10.2020

Zmluva o návratnej fianačnej výpomoci

2020/128/0212

11 477,00 EUR Jedenásťtisícštyristosedemdesiaťsedem

Obec Siladice

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

18.09.2020

Kúpna zmluva

Si -85/2020-001

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Peter Kupec a manž. Zuzana

Obec Siladice

31.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluveo odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo dňa 31.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 31.08.2018

20,00 EUR Dvadsať EUR mesačne bez DPH

BP Agro-centrum spol.s.r.o.

Obec Siladice

24.07.2020

Kúpna zmluva

Si-45/2020-001

2 850,00 EUR Dvetisícosemstopäťdesiať

Andrea Kolenová

Obec Siladice

20.07.2020

Dohoda o vysporiadaní vzájomných vzťahov č. Si-102/2020-003

Si-102/2020-003

Neuvedené

AIRNET s.r.o.

Obec Siladice

06.05.2020

Zmluva so sprostredkovateľom

ZM-26/2020 - 001

Neuvedené

Obec Siladice

IQ ideas,s.r.o.

06.05.2020

Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zmluva č. ZM - 26/2020

Neuvedené

Obec Siladice

IQ ideas,s.r.o.

13.02.2020

Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Váh Dolné Zelenice

Si - 41/2020

Neuvedené

Poľovná spoločnosť ,,Váh,, Dolné Zelenice

Obec Siladice

23.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Si-242/2019

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Siladice

19.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Si-239/2019

Neuvedené

Obec Siladice

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

18.12.2019

Dodatok

Dodatok k Zmluve č.S99T100005

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o

Obec Siladice

12.11.2019

Zmluva o Dielo

CS, s.r.o.

Neuvedené

CS,s.r.o.

Obec Siladice

06.11.2019

Zmluva o dielo č.1/2019

Si-207/2019

Neuvedené

INSTAMA s.r.o.

Obec Siladice

06.11.2019

Nájomná zmluva

Si-205/2019-004

Neuvedené

Tj Družstevník Siladice

Obec Siladice

13.08.2019

Zmluva o dielo

Si-165/2019-005

Neuvedené

Obec Siladice

PROUNION,a.s.,

12.06.2019

LICENČNÁ ZMLUVA

Si-165/2019-003

Neuvedené

Obec Siladice

TENDERnet s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: