Obsah

OZNAM

Spoločný obecný úrad bude v dňoch 30. 12. 2021   a 3 1. 12. 2021  zatvorený.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty SOÚ

Doručovacou adresou SOÚ je Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.

Stavebný úrad :

Ing. Monika Seewaldová

033/28 527 44                                                                                                  

Podateľňa, pokladňa a sociálne veci :

Mgr. Ingrid Mrázová Ardonová

033/28 527 41

Životné prostredie :

Mgr. Petra Homolová

033/28 527 47

Školský úrad :

Mgr. Zuzana Hromeková

033/28 527 46