Navigácia

Obsah

Kontakty SOÚ

Doručovacou adresou SOÚ je Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.

Stavebný úrad :

Ing. Monika Seewaldová
tel.: 033/ 7910083

 

Podateľňa, sociálne služby:

Mgr. Ingrid Mrázová Ardonová
tel.: 033/7910084

 

Školský úrad :

Mgr. Zuzana Hromeková
Mgr. Žaneta Tóthová
tel.: 033/7910085

 

Životné prostredie :

RNDr. Anton Mutkovič
tel.: 033/ 3813500 – do 11,00 hod.

 

Prednostka SOÚ:

Mgr. Ivana Batíková
tel.: 033/ 7910083