Navigácia

Obsah

  Denný poriadok

 

6,30   hod.

 • príchod detí
 • hry a hrové činnosti (organizované a neorganizované)
 • Edukačné aktivity

8,15 – 8,30 hod.

 • Pohybové a relaxačné cvičenia

8,30 – 9,00 hod.

 • Osobná hygiena, desiata

9,00 – 11,45 hod.

 • Edukačné aktivity
 • Pobyt vonku

11,45 – 12,15 hod.

 • Osobná  hygiena a obed

12,15 – 14,15 hod.

 • Odpočinok

14,15 – 14,30 hod.

 • Osobná hygiena a olovrant

14,30 – 16,00 hod.

 • Hry a hrové činnosti (neorganizované a neorganizované, individuálne a skupinové)