Navigácia

Obsah

Hlavná kontrolórka obce Siladice

 

Mgr. Iveta Balejčíková

hlavnakontrolorka@gmail.com

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018:  Zverejnené na úradnej tabuli: 31.05.2018   

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

 

 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SILADICE :

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce