Navigácia

Obsah

Rozpočet na roky 2018,2019,2020

Rozpočet na roky 2018, 20019, 2020 obce SILADICE

 

Rozpočet na rok 2018 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 06.12.2017 Uznesením č. 30/2017/A

Rozpočet na roky 2019, 2020 poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 06.12.2017 Uznesením č. 30/2017/B

 

Rozpočet na roky 2017,2018,2019

 

Rozpočet bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa: 6.12.2016

Celkový rozpočet obce Siladice na rok 2017.