Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2018

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Si - 196/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Poľnohospodárske družstvo Siladice

16.07.2018

Zmluva č.013-3-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Si-116/2018-002

500,00 EUR

Obec Siladice

Trnavský samosprávny kraj

11.07.2018

Zmluva č.2-SZ HC- 02/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Si-115/2018-002

500,00 EUR

Obec Siladice

Trnavský samosprávny kraj

19.06.2018

Zámenná zmluva

Si-89/2018-002

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Siladice

Obec Siladice

06.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Si - 171/2018

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Siladice

22.05.2018

Dodatok k zmluve č.ZM - 10/2018

Dodatok k zmluve č.ZM-10/2018

Neuvedené

IQ ideas,s.r.o.

Obec Siladice

27.04.2018

Darovacia Zmluva

Si-143/2018

100,00 EUR

BekoSoft, s.r.o.

Obec Siladice

17.04.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Si-135/2018-001

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Siladice

03.04.2018

Zmluva č. ZM- 10/2018

Si-120/2018

550,00 EUR Päťstopäťdesiať eur

IQ ideas,s.r.o.

Obec Siladice

05.03.2018

Mandátna zmluva

Si-94/2018

Neuvedené

Pavol Javorka

Obec Siladice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-20/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Občianske združenie Siladická ruža

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-19/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-18/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Siladice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-17/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-16/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Telovýchovná Jednota Družstevník Siladice

18.01.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Siladice_01

Si-46/2018

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Siladice

17.01.2018

Dohoda o užívaní športového areálu na pozemkoch vedených vo vlastníctve obce Siladice

Si-48/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Telovýchovná Jednota Družstevník Siladice

19.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Neuvedené

Obec Siladice

ELEKOS

11.12.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

Obec Siladice

20.10.2017

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

840,00 EUR

N.M.-Audit, spol.s.r.o. audítorská spoločnosť, č.licencie UDVA 209

Obec Siladice

09.08.2017

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva č. Si - 253/2017

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc EUR

Obec Siladice

Robert Paukovič

04.07.2017

Zmluva o inzercii č.96 117 0190

Zmluva o inzercii č.96 117 0190

Neuvedené

region PRESS, s.r.o.

Obec Siladice

03.07.2017

Zmluva č.5-ŠT HC-03/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.5-ŠT HC-03/2017 o poskytnutí účelovej dot

300,00 EUR tristo eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

27.06.2017

Zmluva o dielo č.2017/029/P

Zmluva o dielo č.2017/029/P

Neuvedené

Lavaton s.r.o.

Obec Siladice

19.05.2017

Kúpna zmluva

Si-198/2017-001

1 180,00 EUR Jedentisicstoosemdesiat

Manželia Koričanskí

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: