Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: VA52

Číslo registratúrneho záznamu: OCUSI/KES/S2024/00023-5

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR

Vyvesené: 25. 1. 2024

Dátum zvesenia: 30. 4. 2024

Zodpovedá: Správca admin 2

Späť