Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: VA52

Číslo registratúrneho záznamu: OCUSI/KES/S2024/00023-3

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta SR

Vyvesené: 19. 1. 2024

Dátum zvesenia: 30. 4. 2024

Zodpovedá: Správca admin 2

Späť