Navigácia

Obsah

Späť

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (Informácia pre voliča)  tu: 

Informácia pre voliča

 

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke :

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Vyvesené: 9. 1. 2024

Dátum zvesenia: 30. 4. 2024

Zodpovedá: Správca admin 2

Späť