Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.10.2018

Kúpna Zmluva

Si - 263/2018 - 001

12 979,98 EUR

Obec Siladice

Branko Rau, Ladislav Rau, Ing., Adrián Rau, Ing., Božena Hloušková

11.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

Si - 241/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

10.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Si -325/2018

Neuvedené

Obec Siladice

ZSE Energia, a.s.

10.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

Si - 242/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

05.09.2018

Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Si - 224/2018

12,00 EUR dvanásť eur

BP AGRO- CENTRUM spol. s r.o.

Obec Siladice

03.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Si-238/2018

Neuvedené

Obec Siladice

N.M. - Audit, spol. s r.o.

28.07.2018

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1

8093024746

Neuvedené

Obec Siladice

ČSOB Poisťovňa, a.s.

16.07.2018

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Si - 196/2018

Neuvedené

Obec Siladice

Poľnohospodárske družstvo Siladice

16.07.2018

Zmluva č.013-3-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Si-116/2018-002

500,00 EUR

Obec Siladice

Trnavský samosprávny kraj

11.07.2018

Zmluva č.2-SZ HC- 02/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Si-115/2018-002

500,00 EUR

Obec Siladice

Trnavský samosprávny kraj

19.06.2018

Zámenná zmluva

Si-89/2018-002

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Siladice

Obec Siladice

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Si-174/2018

40,00 EUR štyridsať eur

Obec Malženice

Obec Siladice

06.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Si - 171/2018

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Siladice

22.05.2018

Dodatok k zmluve č.ZM - 10/2018

Dodatok k zmluve č.ZM-10/2018

Neuvedené

IQ ideas,s.r.o.

Obec Siladice

27.04.2018

Darovacia Zmluva

Si-143/2018

100,00 EUR

BekoSoft, s.r.o.

Obec Siladice

17.04.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Si-135/2018-001

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Siladice

03.04.2018

Zmluva č. ZM- 10/2018

Si-120/2018

550,00 EUR Päťstopäťdesiať eur

IQ ideas,s.r.o.

Obec Siladice

05.03.2018

Mandátna zmluva

Si-94/2018

Neuvedené

Pavol Javorka

Obec Siladice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-20/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Občianske združenie Siladická ruža

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-19/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-18/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Siladice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-17/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-16/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Telovýchovná Jednota Družstevník Siladice

26.01.2018

Zmluva o vyradení registratúrnych záznamov z registratúry Obecného úradu Siladice

Si-54/2018

1 090,00 EUR Jedentisícdeväťdesiať EUR

bc.Simona Munková -REGIS

Obec Siladice

18.01.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Siladice_01

Si-46/2018

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: