Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Neuvedené

Obec Siladice

ELEKOS

11.12.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

Obec Siladice

20.10.2017

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

840,00 EUR

N.M. - Audit, spol. s r.o.

Obec Siladice

09.08.2017

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva č. Si - 253/2017

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc EUR

Obec Siladice

Robert Paukovič

04.07.2017

Zmluva o inzercii č.96 117 0190

Zmluva o inzercii č.96 117 0190

Neuvedené

region PRESS, s.r.o.

Obec Siladice

03.07.2017

Zmluva č.5-ŠT HC-03/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.5-ŠT HC-03/2017 o poskytnutí účelovej dot

300,00 EUR tristo eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

27.06.2017

Zmluva o dielo č.2017/029/P

Zmluva o dielo č.2017/029/P

Neuvedené

Lavaton s.r.o.

Obec Siladice

19.05.2017

Kúpna zmluva

Si-198/2017-001

1 180,00 EUR Jedentisicstoosemdesiat

Manželia Koričanskí

Obec Siladice

11.05.2017

Zmluva č.045-2-M/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.045-2-M/2017 o poskytnutí účelovej dotáci

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

27.04.2017

Zmluva č.010-3-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.010-3-K/2017

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

25.04.2017

Zmluva o dodávke plynu

5100000589

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Siladice

01.04.2017

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Neuvedené

FLAMENGO SLOVAKIA s.r.o.

Obec Siladice

01.04.2017

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR jedno euro

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Obec Siladice

10.03.2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

100,00 EUR Jednosto

Obec Siladice

BekoSoft, s.r.o.

26.02.2017

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekol

0,00 EUR

Občianske združenie Zámok Hlohovec

Obec Siladice

02.02.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

101,00 EUR

Obec Siladice

Ľubica Tanáčová

30.12.2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

0,00 EUR

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove

Obec Siladice

22.12.2016

Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

0609/SVS/2016/53

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

18.12.2016

Príkazná Zmluva

Príkazná Zmluva

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

ZMO, región JE Jaslovské Bohun

Obec Siladice

18.12.2016

Príkazná Zmluva

Príkazná Zmluva

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

ZMO, región JE Jaslovské Bohun

Obec Siladice

25.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému sy

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Siladice

11.10.2016

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice

Obec Siladice

30.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

NATUR-PACK

Obec Siladice

15.06.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Eva Rajtová

Obec Siladice

30.05.2016

Zmluva č.2/030/OŠaTK-HL/2016 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.2/030/OŠaTK-HL/2016 o poskytnutí účelovej

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: