Navigácia

Obsah

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie- REFERENDUM 2023

Viac informácí nájdete nahttps://www.minv.sk/?referendum

Informácie pre voliča:  https://www.minv.sk/?r23-info1

Zverejnenie adresy - Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie pre referendum.pdf 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí: obecnyurad@siladice.sk

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre referendum

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda.pdf 

INFORMÁCIE PRE VOLIČA o podmienkach práva hlasovať v referende.pdf 

 https://www.minv.sk/?referendum