Navigácia

Obsah

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023

 

Viac informácí nájdete na

Informácie pre voliča:  www.minv.sk/?nr23-vzory1

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (191,5 kB)

Informácia pre voliča o právach voliť 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre Voľby do NRSR 2023 (482.03 kB

Zverejnenie adresy pre Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka politickou stranou alebo koalíciou do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do NR SR 2023 (601.12 kB)

 

Volič, ktorý sa v deň konania volieb zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať príslušnú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti v podobe prenosnej volebnej schránky. V deň konania volieb k nemu budú vyslaní členovia príslušnej volebnej komisie a bude môcť  hlasovať v miestne svojho pobytu.

Telefonický kontakt na nahlásenie prenosnej volebnej schránky:  033/ 744 51 22

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu : obecnyurad@siladice.sk

Elektronická adresa na doručovanie : obecnyurad@siladice.sk

Osoby zodpovedné za organizačnú a technickú prípravu volieb:

Ing. Zuzana Nosková      Tel. kontakt : 0905/207 182

Viera Nevydalová            Tel.kontakt:   033/744 51 22