Navigácia

Obsah

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

 v obci SILADICE zo dňa 29.10.2022

 

Kód okresnej volebnej komisie: 205, Kód obce: 507539, Volebný obvod č. 1 Okrsok č. 1

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 581
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 338
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 338                                                                                                          Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 324                      Počet poslancov ktorý sa mal zvoliť: 7                                                                                                                Počet zvolených poslancov: 7                                                                                                                                  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre  voľby starostu obce: 329   

 

Za starostku obce bola zvolená:

                                                                           

          Zuzana Nosková, Ing.                     

s počtom platných hlasov 187

 

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce: 

          Róbert Repka, Bc.                    

s počtom platných hlasov 142

                                         

Kandidáti, ktorí boli zvolení do Obecného zastupiteľstva:

 

 1.  

Janka Antalová, Ing.                     

s počtom platných hlasov 165

 1.  

Michal Mesároš, Ing

s počtom platných hlasov 148

 1.  

Nora Neštická                                

s počtom platných hlasov 143

 1.  

Miroslava Hábelová, Ing. arch.

s počtom platných hlasov 139

 1.  

Andrej Lackovič, Mgr.

s počtom platných hlasov 132

 1.  

Peter Šimo                                     

s počtom platných hlasov 132

 1.  

Branislav Frajka, Ing.                    

s počtom platných hlasov 119

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení do Obecného zastupiteľstva:

 

 1.  

Michal Lančarič                                

s počtom platných hlasov 116

 1.  

Ivan Miškolci                                    

s počtom platných hlasov 108

 1.  

Martin Fančovič                               

s počtom platných hlasov  99

 1.  

Peter Malý                                       

s počtom platných hlasov  97

 1.  

Matúš Rezbárik, Bc.                        

s počtom platných hlasov  93

 1.  

Michal Repka, Ing.

s počtom platných hlasov  91

 

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo voľbách do samosprávy obcí 29.10.2022.pdf 

 

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komsie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných 29.10.2022.pdf 

 

Webové stránky prezentácie všeobecných informácií a výsledkov volieb poskytujú ucelený pohľad na hlasovanie vo voľbách. Údaje dostupné vo forme tabuliek, máp a grafov sú k dispozícii na stiahnutie vo formátoch XLSX, ODS, CSV.

Ucelený prehľad volieb nájdete na:

http://volbysr.sk

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Informácie na stránke Ministerstva vnútra Slovneskej republiky:  

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 


Oznámenie o hlasovaní mimo volebnej miestnosti v spojených voľbách

 

Oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania v spojených voľbách

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Siladice 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Siladiciach  

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov - Volebný obvod č. 3  

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

 

ZVEREJNENIE volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených 

 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Siladiciach 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov k 10.06.2022 

 

Zverejnenie adresy - Delegovanie členov do komisií pre pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí v Siladiciach 

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Siladice 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov