Navigácia

Obsah

Aktuality

23.09.2020

Oznam - Doklad o odvoze odpadových vôd zo žúmp

S účinnosťou od 15.09.2020 bude môcť obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Od 15.09.2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať v rozsahu ako je uvedené v zákone. Pre účely kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. 

Detail Aktuality

23.09.2020

OZNAM - Slovak Telekom a.s.

Vážení občania - oznamujeme vám, že telekomunikačný operátor Slovak Telekom a.s. v našej obci pripravuje celoplošnú výstavbu novej optickej siete verejnej elektronickej komunikácie. Jej účelom je zabezpečiť poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb ako je - internet + telefón + digitálna televízia do každej domácnosti. V tejto súvislosti bolo v uplynulých dňoch do poštových schránok distribuované spoločnosťou Telekomprojekt Bratislava oznámenie, ktorého súčasťou bolo aj návratné tlačivo Súhlas. Upozorňujeme domácnosti, ktoré toto tlačivo ešte nevyplnili a nezaslali v návratnej obálke, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Vyplnené tlačivo súhlas bude slúžiť pre správne naprojektovanie pripojenia domácnosti na pripravovanú optickú sieť. V prípade, ak by niektorý vlastník domu neobdržal toto oznámenie, môže si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách.

Detail Aktuality

23.09.2020 - 09.10.2020

UPOVEDOMENIE O VÝRUBE

Detail Úradná tabuľa

18.09.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.09.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.09.2020

Detail Oznamy

14.09.2020

HROBOVÉ MIESTA - OZNAM

HROBOVÉ MIESTA - OZNAM

Detail Oznamy

09.09.2020

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy 2020/2021 - Pripomienky

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy 2020/201 - Pripomienky

Detail Oznamy

28.08.2020

Optická sieť telekomunikačného operátora Slovak Telekom a.s. - Oznámenie

Optická sieť telekomunikačného operátora Slovak Telekom a.s. OZNÁMENIE Vážení občania - oznamujeme vám, že telekomunikačný operátor Slovak Telekom a.s. v našej obci pripravuje rekonštrukciu svojej siete celoplošnou výstavbou novej optickej siete verejnej elektronickej komunikácie. Jej účelom je zabezpečiť poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb ako je - internet + telefón + digitálna televízia a domáce video prostredníctvom bezplatného zavedenia optického vlákna do každej domácnosti a objektu v zmysle Uznesenia vlády SR o prístupe k širokopásmovým elektronickým službám v SR. Plánovaný termín začatia realizácie je 2. polrok 2021. V tejto súvislosti vás upozorňujeme, že v najbližších dňoch bude do každej domácnosti distribuované spoločnosťou TELECOMPROJEKT spol.s.r.o. Bratislava oznámenie, ktorého súčasťou bude aj návratné tlačivo ,,SÚHLAS,,. Venujte tomuto oznámeniu náležitú pozornosť a vyplnené tlačivo súhlas vo vratnej obálke zašlite spoločnosti TELECOMPROJEKT spol.s.r.o. Vyplnené tlačivo súhlas bude slúžiť pre správne naprojektovanie pripojenia vášho domu na pripravovanú optickú sieť. Tlačivo ,,SÚHLAS,, nájdete na stránke www.siladice.sk

Detail Oznamy

20.08.2020

POZVÁNKA - SILADICKÁ KOTLÍKOVICA - 29.08.2020

POZVÁNKA - SILADICKÁ KOTLÍKOVICA - 29.08.2020

Detail Oznamy

20.07.2020

Oznam Obecného úradu

Dňa 30.07.2020 (t. j. štvrtok) sa uskutoční odpúšťanie vody z koncových hydrantov v obci. Z toho dôvodu môže prísť k znečisteniu vody a nízkemu tlaku, preto žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili. V prípade nepriaznivého počasia, bude vyhlásený náhradný termín.

Detail Aktuality