Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.03.2018

Mandátna zmluva

Si-94/2018

Neuvedené

Pavol Javorka

Obec Siladice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-20/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Občianske združenie Siladická ruža

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-19/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-18/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Siladice

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-17/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Si-16/2018-001

Neuvedené

Obec Siladice

Telovýchovná Jednota Družstevník Siladice

26.01.2018

Zmluva o vyradení registratúrnych záznamov z registratúry Obecného úradu Siladice

Si-54/2018

1 090,00 EUR Jedentisícdeväťdesiať EUR

bc.Simona Munková -REGIS

Obec Siladice

18.01.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Siladice_01

Si-46/2018

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Siladice

19.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Neuvedené

Obec Siladice

ELEKOS

11.12.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

Obec Siladice

20.10.2017

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

840,00 EUR

N.M. - Audit, spol. s r.o.

Obec Siladice

09.08.2017

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva č. Si - 253/2017

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc EUR

Obec Siladice

Robert Paukovič

04.07.2017

Zmluva o inzercii č.96 117 0190

Zmluva o inzercii č.96 117 0190

Neuvedené

region PRESS, s.r.o.

Obec Siladice

03.07.2017

Zmluva č.5-ŠT HC-03/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.5-ŠT HC-03/2017 o poskytnutí účelovej dot

300,00 EUR tristo eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

27.06.2017

Zmluva o dielo č.2017/029/P

Zmluva o dielo č.2017/029/P

Neuvedené

Lavaton s.r.o.

Obec Siladice

19.05.2017

Kúpna zmluva

Si-198/2017-001

1 180,00 EUR Jedentisicstoosemdesiat

Manželia Koričanskí

Obec Siladice

11.05.2017

Zmluva č.045-2-M/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.045-2-M/2017 o poskytnutí účelovej dotáci

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

27.04.2017

Zmluva č.010-3-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.010-3-K/2017

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

25.04.2017

Zmluva o dodávke plynu

5100000589

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemyse

Obec Siladice

01.04.2017

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Neuvedené

FLAMENGO SLOVAKIA s.r.o.

Obec Siladice

01.04.2017

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR jedno euro

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Obec Siladice

10.03.2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

100,00 EUR Jednosto

Obec Siladice

BekoSoft, s.r.o.

26.02.2017

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekol

0,00 EUR

Občianske združenie Zámok Hlohovec

Obec Siladice

02.02.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

101,00 EUR

Obec Siladice

Ľubica Tanáčová

30.12.2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

0,00 EUR

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: