Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.02.2017

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekol

0,00 EUR

Občianske združenie Zámok Hlohovec

Obec Siladice

02.02.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

101,00 EUR

Obec Siladice

Ľubica Tanáčová

30.12.2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

0,00 EUR

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove

Obec Siladice

22.12.2016

Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

0609/SVS/2016/53

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

18.12.2016

Príkazná Zmluva

Príkazná Zmluva

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

ZMO, región JE Jaslovské Bohun

Obec Siladice

18.12.2016

Príkazná Zmluva

Príkazná Zmluva

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

ZMO, región JE Jaslovské Bohun

Obec Siladice

25.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému sy

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Siladice

11.10.2016

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice

Obec Siladice

30.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

NATUR-PACK

Obec Siladice

15.06.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Eva Rajtová

Obec Siladice

30.05.2016

Zmluva č.2/030/OŠaTK-HL/2016 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.2/030/OŠaTK-HL/2016 o poskytnutí účelovej

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

04.05.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

111 020,70 EUR

CS, s.r.o.

Obec Siladice

19.04.2016

Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu obce

Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu obceč.1012

0,00 EUR

Obec Siladice

AKU-TRANS spol.s.r.o.

14.04.2016

Obec Siladice

Zmluva o zbere odpadu zn.2016/Vr/Obec_Siladice

0,00 EUR

Obec Siladice

BOMAT, s.r.o.

23.03.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

940,00 EUR

Obec Siladice

Jaroslav a Eleonóra Pavlusíkoví

23.02.2016

zmluva o vyhotovení diela

Zmluva o vyhotovení diela

0,00 EUR

ÚPn s.r.o.

Obec Siladice

19.02.2016

Zmluva o poskytovaní služby In-Biz- Hlavná zmluva

Zmluva o poskytovaní služby In-Biz- Hlavná zmluva

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Siladice

29.01.2016

Zmluva o vykonávaní služieb

ZMLUVA č. 006/2016

142,50 EUR

Radoslav Husarovič - H.P.T.&BEPOS plus

Obec Siladice

30.12.2015

Poistná zmluva Biznis Plus

Poistná zmluva Biznis Plus

0,00 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Siladice

27.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové c

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Siladice

23.07.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

23 772,72 EUR

ROVEZ, s.r.o.

Obec Siladice

22.07.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 700,00 EUR

PROUNION a.s.

Obec Siladice

27.04.2015

Zmluva o odbere odpadu zn. 2015/Vr/Obec_Siladice

Zmluva o odbere odpadu zn.2015/Vr/Obec_Siladice

0,00 EUR

BOMAT, s.r.o.

Obec Siladice

10.03.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121457726

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Siladice

12.11.2014

Zmluva o poskytnutí služieb

2014/64

0,00 EUR

PROUNION a.s.

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: