Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 27. 10. 2016
12 °C 4 °C
piatok 28. 10. 12/1 °C
sobota 29. 10. 13/7 °C
nedeľa 30. 10. 13/3 °C

Anketa

Ako sa Vám páčia naše stránky

Celkom hlasov:
160
Hlasovanie začalo:
10. 4. 2014
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 Vítame Vás na našej stránke obce Siladice

izba

tanier

erb

Súčasný erb obce vychádza z erbovej pečate s poľnohospodárskym motívom z roku 1782. Blazón, teda slovný opis erbu podľa heraldických pravidiel, má túto podobu: v zelenom štíte nad zlatou položenou motykou bez rukoväti strieborné, ostrím odvrátené radlice

erb


obecný úrad

A K T U A L I T Y   -   N O V I N K Y:

 

 

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ

 

 

  Obec Siladice ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územného plánu obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“ v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkou Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola doručená listom zo dňa 13.10.2016 pod č. OU-HC-OSZP-2016/001332 (v prílohe), informuje občanov, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Siladiciach, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to po dobu 14 dní, v pracovných dňoch počas otváracích hodín Obecného úradu v Siladiciach. 

Oznámenie o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom „Územný plán obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“ je zverejnené na internetovej stránke obce www.siladice.sk.

Verejnosť môže svoje stanoviská k oznámeniu predkladať na Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec v lehotách určených v § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 24/2006 Z. z ., t. j. do 15 dní od zverejnenia, t. j. do 02.11.2016

 

Vyvesené dňa: 19.10.2016

Zvesené dňa: 

 

Róbert Repka

starosta obce

 

 

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ

 

Príloha 1: list OU Hlohovec č.OU-HC-OSZP-2016/001332 zo dňa 13.10.2016

 

Príloha 2: Oznámenie o strategickom dokumente

 

Príloha 3: Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č.1

 

 

 

OZNAM

 

Obec Siladice ako obstarávateľ Územného plánu obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1 podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona

oznamuje verejnosti, 

fyzickým a právnickým osobám

začatie prerokovávania

 návrhu riešenia

„Územného plánu obce Siladice - Zmeny a doplnky č.1“

 „Územný plán obce Siladice –  Zmeny a doplnky č. 1“ 

je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Siladiciach a taktiež na internetovej stránke obce www.siladice.sk.

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia „Územného plánu obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“  pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Siladice.

 

Róbert Repka

starosta obce

 

                     Vyvesené dňa 11. 10. 2016

 

Prílohy:

OZNAM NÁVRHU RIEŠENIA

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SILADICE - ZMENY A DOPLNKY č.1

 

SILADICE ZMENY A DOPLNKY č.1

 

Výkres 1

Výkres 2

Výkres 3

Výkres 4

Výkres 5

Výkres 6

Výkres 7

Výkres 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

29. 9. 2016

OZNAM O VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROCH A SEPAROVANOM ZBERE ELEKTRONICKÉHO ODPADU

AktualityZobraziť viac