Navigácia

Obsah

vystavka1

vystavka2

07.12.2017

Výzva - Západoslovenská Distribučná, a.s.

Výzva - Západoslovenská Distribučná,a.s.

Detail Oznamy

01.12.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ 06122017

Pozvánka na zasadnutie OZ 06122017

Detail Oznamy

06.11.2017 - 31.12.2026

ODPIS ZÁPISNICE OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE OBEC SILADICE

Detail Voľby do VÚC

20.10.2017

OBEC SILADICE INFORMUJE - MIESTO PRE ZBER HALUZINY

OBEC SILADICE INFORMUJE MIESTO PRE ZBER HALUZINY A DROBNÝCH KONÁROV JE: Priestor vedľa vedľajšieho futbalového ihriska, ktorý je označený reflexným prvkom (žiadame občanov, aby vyvážali iba konáre a nie trávu !!!) Bližšie informácie nájdete aj na úradnej tabuli obce.

Detail Oznamy

17.10.2017

OZNAM - KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI

Prosíme občanov, aby ojazdené pneumatiky nevhadzovali do veľkokapacitných kontajnerov. Pneumatiky je možné odovzdať na zberné miesta, ktorých zoznam prikladáme v linku. Bližšie informácie nájdete aj na plagátoch na nástenkách obce Siladice.

Detail Oznamy

07.12.2017

Výzva - Západoslovenská Distribučná, a.s.

Výzva - Západoslovenská Distribučná,a.s.

Detail

01.12.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ 06122017

Pozvánka na zasadnutie OZ 06122017

Detail

20.10.2017

OBEC SILADICE INFORMUJE - MIESTO PRE ZBER HALUZINY

OBEC SILADICE INFORMUJE MIESTO PRE ZBER HALUZINY A DROBNÝCH KONÁROV JE: Priestor vedľa vedľajšieho futbalového ihriska, ktorý je označený reflexným prvkom (žiadame občanov, aby vyvážali iba konáre a nie trávu !!!) Bližšie informácie nájdete aj na úradnej tabuli obce.

Detail

17.10.2017

OZNAM - KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI

Prosíme občanov, aby ojazdené pneumatiky nevhadzovali do veľkokapacitných kontajnerov. Pneumatiky je možné odovzdať na zberné miesta, ktorých zoznam prikladáme v linku. Bližšie informácie nájdete aj na plagátoch na nástenkách obce Siladice.

Detail

20.04.2017

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ - OKO DOLNÉHO POVAŽIA

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ - OKO DOLNÉHO POVAŽIA

Detail

FotoFotoErb


Súčasný erb obce vychádza z erbovej pečate s poľnohospodárskym motívom z roku 1782. Blazón, teda slovný opis erbu podľa heraldických pravidiel, má túto podobu: v zelenom štíte nad zlatou položenou motykou bez rukoväti strieborné, ostrím odvrátené radlice. 

Heraldický register Slovenskej republiky

 

 

19.11.2017

Detská vernisáž spojená s divadielkom

Dňa 19.11.2017 o 16.30 hod. sa v sále KD Siladice konala DETSKÁ VERNISÁŽ SPOJENÁ S DIVADIELKOM.

Detail

20.10.2017

Október - Deň úcty k starším

Dňa 19.októbra 2017 o 16:00 hod. sa v sále KD Siladice uskutočnil ,,Deň úcty k starším,,

Detail

16.10.2017

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE OKO DOLNÉHO POVAŽIA

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE OKO DOLNÉHO POVAŽIA

Detail

15.08.2017

Návšteva štátnej tajomníčky MŠVV a Š SR

Dňa 15.08.2017 obec Siladice poctila svojou návštevou štátna tajomníčka MŠVV a Š SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. Vzácnu návštevu privítal starosta obce pán Róbert Repka.

Detail

25.07.2017

Memoriál A. Plevku

Dňa 22.07.2017 sa uskutočnil VIII. ročník memoriálu Alojza Plevku.

Detail