Navigácia

Obsah

30.11.2018

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Detail

21.11.2018

OZNAM - Predĺženie lehoty na podávanie pripomienok

OZNAM - Predĺženie lehoty na podávanie pripomienok k návrhu riešenia Územného plánu obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 3.

Detail

16.11.2018

OZNAM - upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov na ŽP

OZNAM - zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti –,,Ťažba štrkopieskov Siladice,,.

Detail

11.11.2018

Komunálne voľby 2018 Výsledky v obci Siladice

Komunálne voľby 2018 Výsledky v obci Siladice

Detail

10.11.2018

Návrh dodatku č. 1 k VZN č.1/2016

Návrh dodatku č. 1 k VZN č.1/2016

Detail